Loading...
Chế biến thực phẩm ( đồ hộp, cơm hộp )

Sat, 07 Jul 2018 13:15:07 PM GMT + 7    Print    Email Share:

Attachments : Thu-noi-dia-tinh-Khanh-Hoa-(13-11).jpg ( 138.8 KB )
Read now : Thu-noi-dia-tinh-Khanh-Hoa-(13-11).jpg

Xí nghiệp truyền thống , làm thêm đều, chế độ chính sách quan tâm đến đời sống TTS

hạn nhận hồ sơ : 15/07/2018

---------------------------------------------